log in

Beleid en gedrag

Beleidsplan en gedragsregels

SJO ZVC '14 heeft bij de oprichting een aantal doelstellingen vastgesteld. Een van deze doelstellingen is alle jeugdleden, ongeacht hun talent en ambitie, optimale mogelijkheden bieden met veel plezier te kunnen voetballen. Om dit te kunnen bereiken is in samenwerking met de KNVB een voetbaltechnisch beleidsplan opgesteld. In dit plan worden de doelstellingen verder uitgewerkt, staat de visie op voetballen en geeft het kader handvaten bij het uitoefenen van hun functie.

Voetbaltechnisch Beleidsplan SJO ZVC '14

SJO ZVC '14 is een vereniging van, voor en door leden. Zonder de inzet en actieve betrokkenheid van leden, (ouders van) jeugdleden, vrijwilligers, kader en andere betrokkenen kunnen wij niet bestaan. Dat betekent dat er van iedereen inzet en betrokkenheid gevraagd wordt bij het het reilen en zeilen van de vereniging. Daarbij hoort ook het nakomen van afgesproken verenigingsregels en het zich houden aan algemeen geldende waarden en normen van de Nederlandse samenleving.

Met het opstellen van gedragscodes wil SJO ZVC '14 aangeven welk gedrag en welke houding van alle betrokkenen verwacht wordt bij verenigingsactiviteiten.

Gedragsregels SJO ZVC '14

v.v. Gasselternijveen heeft in het seizoen 2015-2016 de ambitie uitgesproken om een scheidsrechterscommissie op te stellen. Op deze wijze wil de vereniging samen met de SJO ZVC '14 structur aanbrengen in het arbigtragebeleid binnen de verenigingen. Het plan is allereerst een duidelijk beleid op te stellen en deze vervolgens door te voeren binnen de jeugd.

Met het arbitragebeleid wil SJO ZVC '14 proberen duidelijkheid en mogelijkheden aan te geven bij de "toekomstige" scheidsrechters

Arbitragebeleid SJO ZVC '14

 

Log in or create an account