log in

Categories List

Clubinformatie

Beleidsplan en gedragsregels

SJO ZVC '14 heeft bij de oprichting een aantal doelstellingen vastgesteld. Een van deze doelstellingen is alle jeugdleden, ongeacht hun talent en ambitie, optimale mogelijkheden bieden met veel plezier te kunnen voetballen. Om dit te kunnen bereiken is in samenwerking met de KNVB een voetbaltechnisch beleidsplan opgesteld. In dit plan worden de doelstellingen verder uitgewerkt, staat de visie op voetballen en geeft het kader handvaten bij het uitoefenen van hun functie.

Voetbaltechnisch Beleidsplan SJO ZVC '14

SJO ZVC '14 is een vereniging van, voor en door leden. Zonder de inzet en actieve betrokkenheid van leden, (ouders van) jeugdleden, vrijwilligers, kader en andere betrokkenen kunnen wij niet bestaan. Dat betekent dat er van iedereen inzet en betrokkenheid gevraagd wordt bij het het reilen en zeilen van de vereniging. Daarbij hoort ook het nakomen van afgesproken verenigingsregels en het zich houden aan algemeen geldende waarden en normen van de Nederlandse samenleving.

Met het opstellen van gedragscodes wil SJO ZVC '14 aangeven welk gedrag en welke houding van alle betrokkenen verwacht wordt bij verenigingsactiviteiten.

Gedragsregels SJO ZVC '14

v.v. Gasselternijveen heeft in het seizoen 2015-2016 de ambitie uitgesproken om een scheidsrechterscommissie op te stellen. Op deze wijze wil de vereniging samen met de SJO ZVC '14 structur aanbrengen in het arbigtragebeleid binnen de verenigingen. Het plan is allereerst een duidelijk beleid op te stellen en deze vervolgens door te voeren binnen de jeugd.

Met het arbitragebeleid wil SJO ZVC '14 proberen duidelijkheid en mogelijkheden aan te geven bij de "toekomstige" scheidsrechters

Arbitragebeleid SJO ZVC '14

 

Bestuur

Fennelien Ypma
Voorzitter
06 - 5710 4655
Dit E-mail adres wordt beschermd tegen spambots. U moet JavaScript geactiveerd hebben om het te kunnen zien.

Otto Torenbosch
Secretaris
0599 - 512 930
06 - 3729 5857
Dit E-mail adres wordt beschermd tegen spambots. U moet JavaScript geactiveerd hebben om het te kunnen zien.

Lilian Veldman
Penningmeester
06 - 3479 9372
Dit E-mail adres wordt beschermd tegen spambots. U moet JavaScript geactiveerd hebben om het te kunnen zien.

Harrie van der Heide
Lid (wedstrijdsecretaris)
0599 - 512 632
Dit E-mail adres wordt beschermd tegen spambots. U moet JavaScript geactiveerd hebben om het te kunnen zien.

Jeffrey Pepping
Lid
06 - 2744 5882
Dit E-mail adres wordt beschermd tegen spambots. U moet JavaScript geactiveerd hebben om het te kunnen zien.

Jan Breimer
Lid
06 - 4159 0680
Dit E-mail adres wordt beschermd tegen spambots. U moet JavaScript geactiveerd hebben om het te kunnen zien.

Emiel Jansen
Lid
06 - 3976 5534
Dit E-mail adres wordt beschermd tegen spambots. U moet JavaScript geactiveerd hebben om het te kunnen zien.

 

 

Jeugdcommissie

Andre Poppinga

André Poppinga
Voorzitter a.i.
0599 - 513 569

Dit E-mail adres wordt beschermd tegen spambots. U moet JavaScript geactiveerd hebben om het te kunnen zien.

Rinus Malgrom

Rinus Malgrom
Secretaris
0599 - 657 255

Dit E-mail adres wordt beschermd tegen spambots. U moet JavaScript geactiveerd hebben om het te kunnen zien.

Mark Salomons

Mark Salomons
Lid
0599 - 512 673

Dit E-mail adres wordt beschermd tegen spambots. U moet JavaScript geactiveerd hebben om het te kunnen zien.

Ben Sihasale

Ben Sihasale
Lid
0599 - 512 822

Dit E-mail adres wordt beschermd tegen spambots. U moet JavaScript geactiveerd hebben om het te kunnen zien.

Mirjam Veldman

Mirjam Veldman
Lid
0599 - 513 208

Dit E-mail adres wordt beschermd tegen spambots. U moet JavaScript geactiveerd hebben om het te kunnen zien.

Clubinformatie

Welkom bij SJO ZVC '14 een samenwerkingsverband tussen GKC, Gasselternijveen en Gieterveen. Onze voetbalvereniging is opgericht op 1 juli 2014 en telt circa 210 jeugdleden.

Lidmaatschap

In principe zijn jullie allemaal nog lid van een van de drie ‘moederverenigingen”. Je betaalt je contributie aan de penningmeester van de moedervereniging (Gasselternijveen, Gieterveen of GKC) en vervolgens wordt het geld overgemaakt naar de SJO. De secretaris van de SJO ZVC ’14, Otto Torenbosch, is verantwoordelijk voor de ledenadministratie.

Aanmelden:

Aanmelden bij de vereniging kan via het aanmeldingsformulier dat zowel in de kantines van de moederverenigingen, als via de website van de SJO te verkrijgen is.

Afmelden:

Afmeldingen moeten schriftelijk of via mail worden doorgegeven aan de secretaris van de SJO. Het lidmaatschap wordt in principe voor een volledig seizoen aangegaan. Bij het voortijdig beeindigen van het lidmaatschap, moet contributie betaald worden voor het gehele seizoen. Het voetbalseizoen loopt van 1 juli tot en met 30 juni. Afmeldingen moeten dus uiterlijk 30 juni zijn doorgegeven

Wijzigingen:

Voor een actuele en correcte ledenadministratie is het van belang dat wijzigingen schriftelijk of per mail door worden gegeven aan de secretaris van de SJO.

Contributie:

Het innen van de contributie wordt door de penningmeester van de moedervereniging geregeld. De contributies zijn onder voorbehoud voor het seizoen 2021/2022 als volgt vastgesteld:

Vrouwen €198,- per jaar / €16,50 per maand
JO19 €108,- per jaar / €9,00 per maand
JO17 €108,- per jaar / €9,00 per maand
JO15 €108,- per jaar / €9,00 per maand
JO13 €93,- per jaar / €7,75 per maand
JO12 €93,- per jaar / €7,75 per maand
JO11 €93,- per jaar / €7,75 per maand
JO09 €84,- per jaar / €7,00 per maand
JO08 €84,- per jaar / €7,00 per maand
JO07 €84,- per jaar / €7,00 per maand

 

 

Log in or create an account