Informatie leeftijdscategorieën KNVB

De KNVB heeft het jeugdvoetbal opgedeeld in leeftijdsgroepen. Voor het seizoen wordt bepaald in welke leeftijdscategorie de speler of speelster hoort op basis van het geboortejaar. Spelers mogen wel een leeftijdscategorie hoger spelen, maar niet een categorie lager. Verder gelden er nog een aantal regels:

  • meiden die uitkomen in de jongenscompetitie mogen maximaal een jaar ouder zijn
  • bij JO9* en jonger gelden zowel voor jongens als meiden dezelfde leeftijdsgrenzen
  • meiden die twee jaar ouder zijn mogen niet in een lagere leeftijdsgroep uitkomen. Aan deze meiden wordt ook geen dispensatie verleend.

* De afkorting JO staat voor Jeugd en Onder. Het is belangrijk om te vermelden dat J dus niet staat voor Jongens. In deze competities bestaat de mogelijkheid dat jongens en meisjes tegen elkaar spelen en/of met elkaar spelen in een team. Er zijn daarnaast wel competities voor alleen meiden in de leeftijdscategorieën MO13 jaar, MO15 jaar, MO17 jaar en MO19 jaar. Hierbij staat de afkorting MO dan ook voor Meiden en Onder.

Sinds het seizoen 2017/2018 speelt het gehele amateurvoetbal met aangepaste wedstrijdvormen voor pupillen (JO6 t/m JO12). De wedstrijdvormen zijn aangepast om zo de betrokkenheid van spelers te verhogen en jongens en meiden in een wedstrijdvorm te laten spelen die beter aanlsuit bij hun ontwikkelingsfase. Door op kleinere velden en in kleinere teams te spelen komen kinderen vaker aan de bal en gaan ze meer dribbelen, schieten, samenspelen en scoren. Het spelen op een kleiner veld sluit bovendien beter aan op de belevingswereld van deze kinderen. Dit alles draagt bij aan het uiteindelijke doel: het vergroten van het spelplezier en de ontwikkeling van deze pupillen.

Daarnaast wordt er niet meer ingegooid, maar moeten de pupillen de bal in dribbelen, indien deze over de zijlijn is geweest. Ten slotte wordt de scheidsrechter vervangen door een spelbegeleider. Deze spelbegeleider is in principe één van de leiders van één van de teams. Hij/zij staat niet in het veld, zoals een ‘gewone’ scheidsrechter. Hij/zij heeft de verantwoordelijkheid om met de leider van de tegenpartij, het spel in goede banen te leiden. De spelbegeleider grijpt alleen in wanneer de spelers er zelf niet uit komen.

Voor de JO6 t/m JO9 wordt er geen klassement meer bijgehouden. De uitslag van de zaterdag staat centraal. De achterliggende gedachte van de KNVB hierbij is, dat vooral ouders interesse hebben in een ranglijst, wat de druk bij kinderen doet toenemen en kan leiden tot onsportieve, ongemakkelijke momenten tijdens een wedstrijd. De KNVB houdt de standen alleen zelf bij, zodat zij de competities zo goed mogelijk (naar sterkte van de teams) kan indelen. Dit kan betekenen dat een team na bijvoorbeeld twee verlies- of winstpartijen met grote cijfers in een andere competitie wordt ingedeeld.

Hieronder volgt een aantal belangrijke technische aspecten per leeftijdscategorie.

Leeftijdscategorie Aantal spelers Afmetingen veld Afmetingen doelen Speeltijd
JO7 4 tegen 4 30 x 20m (1/8 veld) 3 x 1m 15 minuten
(3 tot 4 wedstrijdjes)
JO8 + JO9 + JO10 6 tegen 6 42,5 x 30m (1/4 veld) 5 x 2m

JO8 en JO9: 2x 20 minuten

JO10: 2x 25 minuten

JO11 + JO12 8 tegen 8 64 x 42,5m (1/2 veld) 5 x 2m

JO11: 2x 25 minuten

JO12: 2x 30 minuten

JO13 en ouder 11 tegen 11 100 x 64 m (1/1 veld) 7,32 x 2,44m

JO13: 2x 30 minuten

JO14 en JO15: 2x 35 minuten

JO16 en JO17: 2x 40 minuten

JO18 en JO19: 2x 45 minuten

Infographics KNVB wedstrijdvormen

Wil je meer informatie over de wedstrijdvormen? Klik dan op de afbeeldingen van de wedstrijdvorm en lees de volledige beschrijving (technische informatie, spelregels en invulling KNVB voetbalaanbod).