Lidmaatschap

 

De leden van SJO ZVC ’14 zijn allemaal lid van één van de drie ‘moederverenigingen’. De contributie wordt betaalt aan de moedervereniging (Gasselternijveen, Gieterveen of GKC). Door de penningmeesters wordt vervolgens een deel van het geld overgemaakt naar de SJO ZVC ’14. De secretarissen van de moederverenigingen zijn daarom verantwoordelijk voor de ledenadministratie.

Aanmelden

Aanmelden kan via het aanmeldingsformulier dat zowel in de kantines van de moederverenigingen, als via de website van de SJO ZVC ’14 te verkrijgen is. Klik hiernaast op het logo van de moedervereniging om naar het aanmeldingsformulier te gaan. Voor aanmelding van minderjarige kinderen is een handtekening van ouder/verzorger nodig en indien het aan te melden kind de leeftijd van 12 jaar heeft bereikt, dient ook (digitaal) een pasfoto te worden ingeleverd. Een potentieel lid mag 3 maal (gratis) meetrainen per seizoen. Na 3 trainingen moet men lid worden of stoppen. Iemand die geen lid is mag niet deelnemen aan wedstrijden.

Afmelden

Afmeldingen moeten voor 31 mei schriftelijk of per mail worden doorgegeven aan de secretaris van de moedervereniging en aan de secretaris van de SJO ZVC ’14. Het lidmaatschap wordt in principe voor een volledig seizoen aangegaan. Bij het voortijdig beëindigen van het lidmaatschap moet contributie betaald worden voor het gehele seizoen. Het voetbalseizoen loopt van 1 juli tot en met 30 juni. Afmeldingen moeten dus uiterlijk 31 mei zijn doorgegeven.

Wijzigingen (contact)gegevens

Voor een actuele en correcte ledenadministratie is het van belang dat wijzigingen van (conact)gegevens schriftelijk of per mail door worden gegeven aan zowel de secretarissen van de moederverenigingen als aan de secretaris van de SJO ZVC ’14.

Contributie

Het innen van de contributie wordt door de penningmeester van de moedervereniging geregeld. De contributie wordt elk jaar tijdens de algemene ledenvergaderingen van de moederverenigingen vastgesteld.

De contributies voor het seizoen 2023/2024 zijn als volgt vastgesteld:

VR 11×11 € 16,50 per maand € 198 per jaar
VR 7×7 €12,50 per maand €150 per jaar
O19 € 9 per maand € 108 per jaar
O18 € 9 per maand € 108 per jaar
O17 € 9 per maand € 108 per jaar
O16 € 9 per maand € 108 per jaar
O15 € 9 per maand € 108 per jaar
O14 € 9 per maand € 108 per jaar
O13 € 7,75 per maand € 93 per jaar
O12 € 7,75 per maand € 93 per jaar
O11 € 7,75 per maand € 93 per jaar
O10 € 7 per maand € 84 per jaar
O09 € 7 per maand € 84 per jaar
O8 € 7 per maand € 84 per jaar
O7 € 7 per maand € 84 per jaar