Lidmaatschap

 

De leden van SJO ZVC ’14 zijn allemaal lid van één van de drie ‘moederverenigingen’ De contributie wordt betaalt aan de penningmeester van de moedervereniging (Gasselternijveen, Gieterveen of GKC) en vervolgens wordt een deel van het geld overgemaakt naar de SJO ZVC ’14. De secretarissen van de moederverenigingen zijn daarom verantwoordelijk voor de ledenadministratie.

 

Aanmelden

Aanmelden kan via het aanmeldingsformulier dat zowel in de kantines van de moederverenigingen, als via de website van de SJO ZVC ’14 te verkrijgen is. Voor aanmelding van minderjarige kinderen is een handtekening van ouder/verzorger nodig en indien het aan te melden kind de leeftijd van 12 jaar heeft bereikt, dient ook (digitaal) een pasfoto te worden ingeleverd. Een potentieel lid mag 3 maal (gratis) meetrainen per seizoen. Na 3 trainingen moet men lid worden of stoppen. Iemand die geen lid is mag niet deelnemen aan wedstrijden.

 

Afmelden

Afmeldingen moeten schriftelijk of per mail worden doorgegeven aan de secretaris van de moedervereniging en aan de secretaris van de SJO ZVC ’14 voor 30 juni. Het lidmaatschap wordt in principe voor een volledig seizoen aangegaan. Bij het voortijdig beëindigen van het lidmaatschap moet contributie betaald worden voor het gehele seizoen. Het voetbalseizoen loopt van 1 juli tot en met 30 juni. Afmeldingen moeten dus uiterlijk 30 juni zijn doorgegeven.

 

Wijzigingen (contact)gegevens

Voor een actuele en correcte ledenadministratie is het van belang dat wijzigingen van (conact)gegevens schriftelijk of per mail door worden gegeven aan zowel de secretarissen van de moederverenigingen als aan de secretaris van de SJO ZVC ’14.