Regels en gedragscode

 

Onze vereniging wil ieder lid de mogelijkheid bieden optimaal te genieten van de voetbalsport. De SJO ZVC ’14 is een vereniging waar iedereen lid van kan worden en zich thuis kan voelen, ongeacht zijn of haar voetbalcapaciteiten. Wij vinden het belangrijk dat de jeugdleden met plezier naar de wedstrijden en trainingen gaan. Wij willen een actieve en sportieve vereniging zijn waar iedereen zich thuis voelt.

Om dit te bereiken kan iedere betrokkene zijn of haar steentje bijdragen, door naar een wedstrijd te komen kijken, af en toe eens in de kantine een bakje koffie te komen drinken of actief mee te helpen binnen de club. Of het nu gaat om iemand die actief sport bedrijft, de passieve kijker of iemand die meehelpt (een functie bekleedt) binnen de vereniging: wij gunnen het iedereen om plezier te kunnen beleven aan de voetbalsport.

Dit houdt in dat wij ook luisteren naar de wensen van iedereen en daar bij de uitvoering van beleid rekening proberen te houden. Dit betekent dat er afspraken nodig zijn over de wijze waarop wij met elkaar omgaan, maar ook met anderen binnen de voetbalsport zoals tegenstanders, scheidsrechters en gasten/bezoekers. Deze afspraken bestaan uit gedragsregels en specifieke afspraken voor (jeugd)spelers/speelsters, trainers, leiders en ouders/verzorgers. Afspraken worden bewaakt, zijn aan veranderingen onderhevig en worden, indien nodig, bijgesteld. Wij vragen aan iedereen mee te helpen door zich te houden aan deze afspraken.

Spelers
 • Toon respect: probeer de wedstrijd volgens de spelregels te winnen met respect voor jezelf, je teamgenoten en je tegenstanders. Heb respect voor alle mensen die ervoor zorgen dat je kunt trainen en wedstrijden kunt spelen. Houd de kleedkamers schoon en netjes, zodat de spelers na jou er ook plezier van hebben.
 • Aanvaard de beslissingen van de scheidsrechter: ook al is dit niet makkelijk wanneer deze volgens jou een verkeerde beslissing neemt.
 • Houd de eer aan jezelf: laat je niet verleiden tot onsportief gedrag wanneer je meent dat de tegenstander onsportief is.
 • Spreek je uit: wijs medespelers gerust op onsportief of onplezierig gedrag of breng de leider/trainer hiervan op de hoogte. Heb de moed om je eigen fouten te zien.
 • Je zit op voetbal, omdat je het leuk vindt straal dit uit! Voetbal is een teamsport, geloof in elkaar en maak er met elkaar een mooi seizoen van.
 • Zorg dat je voor alle trainingen en wedstrijden zoveel mogelijk beschikbaar bent. Voetbal is een teamsport en je teamgenoten rekenen op je. Kom je (bijzonderheden daargelaten) minder vaak trainen dan kan dat voor een trainer aanleiding zijn om jou wat minder speelminuten te geven in een wedstrijd.
 • Je bent op tijd conform hetgeen met de trainer/leider is afgesproken. Dit geldt zowel voor de trainingen als de wedstrijden en toernooien. Te laat komen kan consequenties hebben voor de speeltijd tijdens de wedstrijden.
 • Afmelden doe je (speler/speelster of ouder) conform de afspraken met de trainer/leider en ruim van tevoren met opgave van reden. Trainingen en wedstrijden worden voorbereid. Niets is vervelender voor de trainer en het team om vlak voor aanvang voor verassingen te komen staan.
 • Na afloop van de training is het de verantwoordelijkheid van het hele team om alle gebruikte materialen weer netjes op te ruimen (denk aan goaltjes, hesjes, pionnen en ballen). De trainer zal afspraken maken over hoe dit gezamenlijk te doen. Houd je aan deze afspraken.
 • Fair Play graag! Voetbal is een sport waarbij fouten gemaakt worden, en mogen worden. Je wordt beter door ervan te leren. Elkaar coachen of feedback geven doe je positief opbouwend. Daar word je beter van. We willen geen onderling gemopper of gescheld. Gedraag je sportief in en buiten het veld en gebruik dus geen verbaal en/of fysiek geweld. Wij schelden, schoppen en slaan niet. Wij bedreigen en intimideren niet. Niet onze teamgenoot, noch de tegenstander, de scheidsrechter (uit en thuis) en noch het publiek.
 • Na afloop van een wedstrijd, ongeacht de uitslag, bewijs je de tegenstander een sportief gebaar en schudt hem of haar de hand of geeft hem of haar een boks en bedank je voor de gespeelde wedstrijd. Zonder tegenstander immers geen wedstrijd.
  Tijdens de wedstrijden wordt door de speler/speelster verplicht scheenbeschermers gedragen. Geen scheenbeschermers is niet spelen.
 • Tijdens wedstrijden probeer je je zoveel mogelijk te houden aan de gemaakte voetbalafspraken (aanvallen, verdedigen en omschakelen). De trainer legt uit wat hij wil zien. Als je het niet begrijpt, het even niet lukt zeg dit dan gewoon tegen de trainer (voetbalafspraken pas concreet vanaf oudere jeugd).
 • In het geval je tijdens de wedstrijden of tijdens de trainingen je niet weet te gedragen is het aan de trainer (eventueel in overleg met de leider) om maatregelen te treffen in lijn met de gangbare sancties binnen de vereniging. Bij een ernstig feit wordt de betreffende coördinator op de hoogte gesteld door de leider.
 • Voor, tijdens en na trainingen en wedstrijden vragen we je fatsoenlijk en zuinig om te gaan met de materialen, ballen en kleedkamers/toilet. Dat geldt ook voor de kleedkamer van de tegenstander.
 • Je gaat zuinig om met het tenue (shirt, broekje en sokken). Deze zijn van de vereniging en heb je in bruikleen.

Trainer

De persoon die de voetballers helpt in hun (voetbal)ontwikkeling. Is bezig om spelers/speelsters en het team beter te maken. Zonder trainer geen training en wedstrijden. Belangrijkste taak is het stimuleren van de voetbalontwikkeling van de spelers/speelster en het hierbij creëren van een prettige en plezierige leeromgeving. Voetbal dient plezier op te leveren voor iedereen. Dit betekent ook duidelijke afspraken maken en zelf hierin het goede voorbeeld geven maar ook het team hierin begeleiden en eraan houden.

 • Hoewel winnen leuker is dan verliezen is het van belang vooral bezig te zijn met het beter maken van het niveau van de individuele spelers en het team. Een verloren wedstrijd maar goed gespeeld conform afspraken betekent groei en dat is positief.
 • De trainer vertoont voorbeeldgedrag in en buiten het veld. Tijdens wedstrijden verloopt de coaching op een rustige, beheerste en positieve wijze. Schreeuwen en wild gebaren leidt niet tot beter voetbal.
 • Geeft feedback aan de coördinator over zaken die beter/anders zouden kunnen. Op deze wijze kan de club zich steeds verbeteren.
 • Is op tijd bij trainingen en wedstrijden. Denk aan de tijd die nodig is om bij trainingen/wedstrijden alles voor te bereiden. Trainingen worden op tijd begonnen en afgesloten, en gehouden op de in het veldschema aangewezen plek op de accommodatie.
 • Zorgt zelf voor vervanging en duidelijke communicatie bij eigen verhindering.
 • Ondersteunt en werkt vanuit de uitgangspunten van het voetbaltechnisch beleid.
 • De trainer is een aanspreekpunt voor ouders/verzorgers die vragen hebben op voetbaltechnisch vlak.
 • Trainers gaan zuinig om met de voor de trainingen verkregen materialen van de club. Trainers zien erop toe dat ook spelers zuinig omgaan met de voor de trainingen gebruikte materialen. Het is handig om waar mogelijk het team te laten helpen bij het opruimen. Zorg dat de materialen op de daarvoor aangewezen plekken worden opgeruimd. Dit is wel zo prettig voor de volgende trainer.
 • Er is genoeg trainingsmateriaal voor iedereen, mits we rekening houden met elkaar. Gebruik niet meer dan nodig en breng materiaal dat ‘over’ is even terug naar het materialenhok. Zorg er daarnaast voor dat er geen materialen kwijtraken. Tel voor de training de ballen en zorg dat er aan het eind van de training net zoveel ballen zijn als voor de training. Is er een bal kwijt? Ga met alle spelers zoeken naar de bal.
 • Zie erop toe dat er geen pupillen/junioren zelf ballen halen uit het ballenhok. Tenzij de trainer zelf de opdracht heeft gegeven om de ballen voor de training te verzamelen. Spreek ook gerust andere pupillen/junioren hierop aan als ze in het ballenhok zelf ballen pakken.
 • Verreweg de meeste trainers zijn vrijwilligers. De vereniging is niet in staat om zonder hulp van ouders/verzorgers alle teams te bemensen met een trainer.
 • Trainers wordt gevraagd een VOG (verklaring omtrent gedrag) te overleggen. Dit gaat in samenspraak met de coördinator.

Leiders

De regelaar en (informatie)coördinator van het team. Een onmisbare schakel. Voorbeeldgedrag naar ouders/verzorgers, spelers, tegenstander, scheidsrechter en publiek. Aanspreekpunt voor ouders/verzorgers over teamaangelegenheden.

 • Wees een voorbeeld: wanneer je respect toont doen spelers en ouders/verzorgers dit ook.
 • Verbetert prestaties op positieve wijze: stimuleert de spelers op positieve manier het beste uit zichzelf te halen, focust op het goede en geeft een alternatief. Is consequent en houdt het groepsproces in de gaten. Je bent een spreekbuis naar het bestuur en coördinatoren.
 • Bevordert respect: zorgt dat de spelers respect hebben voor elkaar, de tegenstander en de scheidsrechter.
 • Bespreekt dit document, of de hoofdlijnen ervan, met de ouders/verzorgers, zodat iedereen op de hoogte is van de gezamenlijk in te vullen taken.
 • Tip: maak z.s.m. een groepsapp waar alle ouders in zijn opgenomen. Op deze wijze is relevante informatie snel te delen en is iedereen tijdig geïnformeerd. Ook is het makkelijk via dit kanaal informatie vanuit de club te delen.
 • Verzorgt de communicatie binnen het team over vertrektijden, verzamelplaats, etc. aangaande de wedstrijden.
 • Ziet toe op naleving teamafspraken tussen trainer/spelers en met ouders/verzorgers. Samen ben je een team en dit vraagt van iedereen een bijdrage.
 • Regelt extra spelers bij een tekort. Overleg hiertoe met de andere leider(s) van in eerste instantie een ander team uit dezelfde leedtijdscategorie. Kom je er onderling niet uit: neem dan contact op met de coördinator.
 • Organiseert indien nodig een rijschema voor de wedstrijden van het team, zodat alle spelers en trainers/leiders vervoer hebben.
 • Organiseert het wasschema conform het wasreglement van de vereniging en ziet toe op naleving.
 • Geeft wijzigingen in wedstrijden (ander tijdstip, andere dag, afgelastingen, etc.) z.s.m. door aan de wedstrijdsecretaris.
 • Houdt regelmatig voetbal.nl in de gaten of er wijzigingen zijn doorgevoerd in reeds geplande wedstrijden en/of -tijden. Het komt voor dat wedstrijden éénzijdig (lees: door de tegenstander) worden gewijzigd. Dit hoeft niet altijd in overleg met beide teams te gebeuren.
 • Zorgt voor afhandeling van het digitale wedstrijdformulier met de juiste eindstand.
 • Ziet erop toe dat na afloop van een wedstrijd de kleedkamer incl. toilet netjes achterblijft en dat alle materialen compleet zijn (ballen, pionnen, bidons, hesjes, etc.).
 • Bij thuiswedstrijden ontvangt de leider, de leider van de tegenstander en helpt de tegenstander even op weg naar de kleedkamer c.q. juiste veld. Leiders kunnen gratis koffie halen in de kantine.

Ouders/verzorgers en toeschouwers

De steunpilaren van het team en de club. Zonder ouders/verzorgers geen team op de been en geen vereniging overeind. Welkom!

 • Ouders/verzorgers ondersteunen de gemaakte afspraken vanuit de club en het team.
 • Wees sportief: moedig altijd aan volgens de regels van het spel. Waardeer de eerlijke pogingen om te winnen, zodat het resultaat van elke wedstrijd wordt geaccepteerd, ook wanneer wordt verloren.
 • Doe beheerst: u heeft een voorbeeldfunctie. Aanmoedigen mag, doe het positief en stel het team centraal. Houd er rekening mee dat alle andere goedbedoelde adviezen niet prettig zijn voor de speler. Zij zijn gewend en worden gevraagd om alleen naar de trainer en/of leider te luisteren. Laat het geven van aanwijzingen over aan de trainer/leider. Het spelplezier van iedereen staat voorop.
 • Steun de vrijwilligers: heb waardering voor de mensen die zich voor de club inzetten, maar wees ook kritisch: sportief en respectvol gedrag mag zeker van de vrijwilligers worden verwacht, men mag elkaar aanspreken op ongewenst gedrag.
 • Check aan het begin van het seizoen of de club/de leider het actuele emailadres heeft en de juiste 06-nummers. Zorg dat je in de groepsapp wordt opgenomen.
 • Ouders/verzorgers melden zich bij leider/trainer bij vragen, uiteraard niet vlak voor of tijdens een wedstrijd of training. We praten graag met elkaar in plaats van over elkaar. Zo komen we vooruit.
 • Ouders/verzorgers zien erop toe dat uw kind zoveel als mogelijk aanwezig is op de trainingen en tijdens de wedstrijden. En dat uw kind op tijd komt. Samen beter worden vraagt dat ieder teamlid ook maximaal komt. Zijn er omstandigheden die tot mindere opkomst leiden? Bespreek deze dan met de trainer en leider.
 • Ouders/verzorgers rijden conform het rijschema. Op tijd komen is hierbij van groot belang.
 • Ouders/verzorgers houden zich aan het wasschema zoals gemaakt met het team.